Innovatieve MaterialenInnovatieve Materialen

 
Innovatieve Materialen is ontstaan uit de vraag van de bouw- en GWW-sector naar informatie over nieuwe en of innovatief toegepaste materialen.

Dat komt doordat materiaalkeuze steeds belangrijker wordt. In de eerste plaats stellen opdrachtgevers steeds scherpere eisen aan zaken als duurzaamheid, C2C en carbon footprint. Daarnaast leggen grote partijen als Rijkswaterstaat meer en meer verantwoordelijkheid bij de markt. Door te kiezen voor slimme, duurzame, innovatieve materialen zien marktpartijen meer mogelijkheden zich te onderscheiden. 

Innovatieve Materialen wil daarbij helpen door als platform vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Dat kunnen en willen we niet alleen. Daarom zoeken we sponsoren die - tegen een bescheiden bijdrage - zich aan Innovatieve Materialen willen verbinden. Dat kan overigens op veel verschillende manieren en we staan altijd open voor suggesties.

Meer informatie over de mogelijkheden: info@innovatievematerialen.nl

Of neem direct contact op met drs. Petra Schoonebeek: 0183 66 08 08

Verspreiding
Innovatieve Materialen is speciaal gericht op de civieltechnische sector en de bouw.  Het gaat over ontwikkelingen op het gebied van duurzame, innovatieve materialen en/of de toepassing daarvan in bijzondere constructies. Het tijdschrift zal digitaal worden verspreid onder civieltechnici, ingenieurs- en adviesbureaus, uitvoerende en opdrachtgevende organisaties in de bouw en GWW, plus verspreiding via het intranet van Rijkswaterstaat. De lezers zijn overwegend van WO/HBO+ niveau.

Innovatieve Materialen zal in 2016 zes maal verschijnen.