Vezelversterkt Celbeton
Vezelversterkt celbeton als lichtgewicht wegfundering


2013, juli - Er is een toenemende belangstelling voor toepassing van vezelversterkt celbeton als lichtgewicht materiaal voor wegfunderingen. Steeds vaker wordt bij een wegontwerp het gebruik van lichte ophoogmaterialen serieus overwogen. Lichte ophoogmaterialen kunnen een bijdrage leveren aan de maatschappelijke vraag van duurzaam wegbeheer. De voordelen liggen voor de hand: vermindering van onderhoudskosten, minder verkeershinder en duurzaam grondstoffengebruik. Inmiddels is vezelversterkt celbeton in aantal recente projecten met succes is toegepast. Vezelversterkt celbeton is een nieuwe ontwikkeling van Faber Celbeton BV.
Vezelversterkt Celbeton

Om bij de aanleg van wegconstructies op een slappe ondergrond het probleem van zetting aan te pakken, kan er voor ‘verminderen van het gewicht’ worden gekozen. De lage volumieke massa zorgt ervoor dat er minder verticale belasting op de ondergrond wordt uitgeoefend. Hierdoor blijft de zetting van de ondergrond beperkt. Vezelversterkt Celbeton heeft volgens Faber Celbeton gunstige eigenschappen zo heeft het naast de lage volumieke massa een hogere E-modulus wat een grotere stijfheid met zich meebrengt. Dit is gunstig voor de lastenspreiding in het materiaal, waardoor een dunnere lastdrukverdelende laag als overgang tussen de wegfundering en wegverharding kan worden gerealiseerd, waardoor optimalisatie van het totale wegontwerp mogelijk is.

Inmiddels is vezelversterkt celbeton op een aantal projecten met succes toegepast, zoals bij de Stadsbrug in Nijmegen (Aannemer Bouwcombinatie Stadsbrug Nijmegen; 20.000 m2) en een proefvak in de Gemeente Voorschoten Leidschendam (aannemer Ballast Nedam Infra Nieuwegein). Ook werd 12.000 m2 vezelversterkt celbeton toegepast voor de reconstructie van een baanvak E234 Cukxhaven (aannemer F. Winkler KG GmbH, Bremen, Duitsland).

Zie Innovatieve Materialen juli/augustus 2013, pagina 17>

www.faberbetonpompen.nl