Spuitbeton als ongewapend cascoSpuitbeton als ongewapend casco

2012, november - Schijndel heeft de primeur van een gebouw dat opgetrokken wordt met een dragende schil van spuitbeton. Het nieuwe kantoor van Mettler Autodemontage en autoberging heeft de vorm van een kruisgewelf. Rob van Hove en Matthijs van der Ham zijn al lange tijd bezig met een innovatieve bouwmethode voor het maken van boogconstructies. Zij doen dit met hun bedrijf BB-Con bv, afgeleid van BetonBallon-Concept. BB-Con gebruikt hiervoor een ballon, die door middel van een ventilator op een druk van 10 millibar wordt gehouden. Tegen de ballon wordt beton gespoten, waaraan als extra veiligheid staalvezels zijn toegevoegd.

Het gebouw werd eind november 2012 in gebruik genomen.


Bron: Bouwwereld. Link naar het artikel over de gebruikte techniek>

Meer op de site van BB-Con BV> http://bb-con.nl/