Solar Roadways

Electric Avenue: glas met pv-cellen vervangt asfalt

2014, juni - Geen asfalt maar glas, dat is waar in de toekomst wegen, fiets- en wandelpaden en parkeerplaatsen van gemaakt zouden moeten worden. En niet zomaar glas, maar intelligente panelen, met fotovoltaïsche cellen om zonne-energie te winnen en slimme elektronica- en LED-verlichting om eventueel boodschappen op het wegdek weer te geven. Dat is de toekomst volgens het Amerikaanse innovatieve bedrijf Solar Roadways uit Sandgate, Idaho, VS. Solar Roadways is het bedrijf van Julie en Scott Brusaw. Inmiddels ontwikkelde  Solar Roadways  glazen, fotovoltaïsche sandwichtegels, opgebouwd uit een dubbele glaslaag met daartussen pv cellen. Daaronder bevindt zich een plaat met elektronica en LED-lampjes. Het elektronicagedeelte wordt gedragen door een kunststoffen structuur waarin kabelgoten en drainagebuizen zijn ondergebracht.

De standaardpanelen zijn ongeveer 70 bij 70 cm. Er zijn vierkante en hexagonale versies ontwikkeld. De modules worden gekoppeld en samen aangesloten op het elektriciteitsnet. Met de LED-lampjes kunnen op het wegdek (waarschuwings)boodschappen worden weergegeven terwijl er ook versies zijn met verwarmingselementjes om sneeuw of ijs te smelten. Het primaire doel is echter om energie op te wekken. Volgens de bedenkers is het potentieel enorm. Als een derde van het wegennet van de VS zou worden benut om op deze manier energie op te wekken, zou dat volgens Solar Roadways het totale elektriciteitsverbruik van de VS dekken. De door de zonnecellen gewonnen energie kan aan het elektriciteitsnet worden geleverd, maar volgens de bedenkers van het systeem ook worden benut om elektrische auto’s die op de weg rijden dynamisch, met behulp van inductie op te laden.Solar Roadways

Inmiddels construeerde Solar Roadways een eerste parkeerplaats van een doorontwikkeld paneel: de zogenaamde Phase II structure, waarvan men in april de eerste foto’s publiceerde. Het systeem werkte klaarblijkelijk zo goed, dat men het binnen afzienbare termijn in serieuze productie wil nemen.


Filmpje>

Solar Roadways>