Geopolymeren: meer waarde voor secundaire grondstoffen in de bouw

2012, juli - Aandacht voor de natuur en duurzaamheid is geen overwaaiende hype meer, maar wordt wereldwijd een randvoorwaarde, ook in de bouw. En dat biedt mogelijkheden voor innovaties met (nieuwe) secundaire grondstoffen. Samengevat ziet en onderzoekt TNO verschillende oplossingsrichtingen voor de bottlenecks die hoogwaardige toepassing van secundaire grondstoffen in de bouw in de weg kunnen staan: schaarste aan secundaire grondstoffen en duurzaamheid van de nieuwe bouwproducten. Deze onderzoeken helpen om veelbelovende innovaties met het scala aan secundaire g
Geopolymerenrondstoffen mogelijk te maken; bijvoorbeeld op het vlak van zogenaamde geopolymeren.

Geopolymeren zijn net zoals cement, een ‘bindmiddel’ om bijvoorbeeld zand en grind aan elkaar te ‘binden’ in beton en kunnen niet alleen van poederkoolvliegas gemaakt worden, maar ook van veel andere secundaire grondstoffen.  De komst van geopolymeren leidt tot een golf van innovatieve ideeën doordat ze andere eigenschappen hebben dan de meer bekende bindmiddelen. Zo hebben sommige geopolymeren bijvoorbeeld een lagere krimp/uitzettingscoëfficiënt, kunnen ze opgekrikt worden tot ultrahoge sterkte, of hebben ze een veel langere vuurbestendigheid. Veel toepassingen richten zich momenteel nog op bulkmaterialen, maar eerste stappen zijn al gezet in de richting van innovatieve coatings voor bescherming van infrastructuur.
(Innovatieve Materialen 2012; Auteur: Dr. Siska Valcke en dr. Mario de Rooij, TNO)

Een PDF van het volledige artikel is op te vragen via info@innovatievematerialen.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o.v.v de titel van het artikel