Rainaway

 

Rain(a)Way

2015, oktober - In het Rotterdamse Zomerhofkwartier is de eerste Rain(a)way-tegel gelegd in de Rain(a)way Garden Katshoek. Dat gebeurde in aanwezigheid van Deltacommisaris  Wim Kuijken, Henk Ovink (Nederlands eerste Watergezant), Paul van den Eijnden (hoogheemraad) en Pex Langenberg (wethouder). Door deze 100 meter lange en 4 meter brede tuin aan de Heer Bokelweg zal de wateroverlast in de wijk bij piekbuien minder worden. De Rain(a)way-tegel is een nieuw concept van ontwerpster Fien Dekker en wordt nu voor het eerst gebruikt.
De regentegel is geboren uit de regenwaterproblematiek die door de klimaatverandering is ontstaan, vooral in de steden. Nu zijn steden vaak voorzien van een dicht plaveisel, waarbij regenwater alleen afgevoerd wordt door het riool. Het idee van de regentegel is water niet mordicus via het riool af te voeren, maar waar mogelijk in de stad vast te houden.

Het concept van Rain(a)Way probeert de ‘schoonheid’ van regen te combineren met een oplossing voor de regenwaterproblematiek. Daarbij wordt esthetiek dus gecombineerd met waterafvoer, via (gecontroleerde) infiltratie in de bodem.

De Rain(a)way-tegels bestaat uit twee lagen, die ieder een eigen functie hebben. Dat geeft volgens de website van Rain(a)way de mogelijkheid om te variëren in ‘waterzichtbaarheid’ en waterdoorlaatbaarheid.
Er zijn verschillende types van het concept, die op allerlei manieren kunnen worden ingezet.  Het type ‘EBB’ bijvoorbeeld is ontworpen om water direct af te voeren naar bijvoorbeeld een border of tuin. Een ander - Flood Open - is juist bedoeld om direct water te laten infiltreren in de bodem. Het is ook niet de bedoeling er op te lopen; daarvoor zijn weer speciale stapstenen.
Weer een ander model is bedoeld om water op te vangen en juist langzaam te laten infiltreren.

De Rain(a)way Garden voor het Katshoek is een tuin met Rain(a)way-tegels. De tuin is een showcase voor een klimaatbestendige inrichting van het Zomerhofkwartier. Hier worden tien varianten van de innovatieve waterpasseerbare Rain(a)Way-tegel getest.
De Rain(a)way Garden Katshoek is een initiatief van De Urbanisten in samenwerking met ontwerpster Fien Dekker.


Meer on de website Rainaway/Fien Dekker>Rainaway