Vervolgonderzoek vermoeiing zeer hogesterkte staal

2012, juli - Aan de TU Delft zal in 2012 een promotieonderzoek starten naar de vermoeiingsaspecten van gelaste verbindingen in hybride staalconstructies waarin zeer hogesterksterkte staal is toegepast. Het onderzoek bouwt voort op het werk van dr.ir. Richard Pijpers die in oktober 2011 promoveerde op de vermoeiingssterkte van gelaste verbindingen uit zeer hogesterkte gewalst en gietstaal.
Doel van het onderzoek is vooral het effect van reparaties van lasverbindingen vast te stellen en (het beperken van) de invloed van imperfecties door aanwezigheid van ruwe oppervlakten en markeringen en coderingen op het staal. Het onderzoek zal worden verricht met constructiedelen uit hogesterktestaal op ware schaal.
Het onderzoeksvoorstel en de wijze van financiering is onlangs goedgekeurd door M2i. De industriële partners zijn Bouwen met Staal en SNSintra. Het wetenschappelijk aandeel wordt geleverd door de Delftse faculteit Civiele Techniek (prof.ir. F.S.K. Bijlaard ) en de afdeling Materiaalkunde (prof.dr.ir. I.M. Richardson). De onderzoeksresultaten kunnen voor zowel voor offshoretoepassingen als voor de bouw belangwekkend zijn.
(Bouwen met Staal, 9 juli 2012)