Rüttel-injectiepalen bewijzen zich in Nederlandse bodem

2010, oktober - Het nieuwe station RAI-Europaplein in de Amsterdamse Noord-Zuidlijn is door Volker Staal en Funderingen gefundeerd op ruim 1.100 zogenaamde rüttel-injectiepalen (RI-palen). Dit paaltype kan worden omschreven als getrilde MV-palen, oftewel door middel van trillen ingebrachte stalen H-profielen met groutomhulling. Vanwege het stijve gedrag van deze palen onder druk- en trekbelastingen, maar zeker ook vanwege de beperkte invloed op de omgeving tijdens het installeren van de palen, werd dit paaltype in het bestek voorgeschreven.

De RI-palen, die in de jaren zeventig voor het eerst werden toegepast in de Rijnvallei in Duitsland, werden in de jaren negentig veelvuldig gebruikt bij de vele grote bouwputten die nodig waren voor de realisatie van het nieuwe centrum van Berlijn. Echter, vanwege het ontbreken van ervaring in de Nederlandse omstandigheden, werd al in het bestek voorzien, dat het paaltype vooraf op het werk moest worden beproefd. Deze proef diende inzicht te verschaffen in zowel de draagkracht van de palen op druk en trek, als in de mogelijkheden om de palen in de Amsterdamse bodem aan te kunnen brengen. In aanvulling op de vooraf uitgevoerde proeven zijn door de aannemer zes palen geïnstrumenteerd. De optredende krachten in deze palen zijn gemeten vanaf het moment dat de onderwaterbetonvloer was gestort tot het moment waarop de ruwbouw van het station gereed was, een periode van circa twee jaar.Overzicht bouwkuip

De RI-palen zijn voor de fundatie van het station RAI-Europaplein te Amsterdam met succes toegepast, waarbij in het ontwerp gebruik is gemaakt van de resultaten van de vooraf uitgevoerde paalproeven. Het aanbrengen van de palen is gepaard gegaan met zeer weinig trillings- en geluidshinder, waardoor dit type paal een uitstekend alternatief was voor bijvoorbeeld vibro-combinatiepalen.
Het uitvoeren van de monitoring tijdens de bouw heeft het inzicht in het gedrag van dit paaltype en het gedrag van paalgroepen in het algemeen, verder vergroot.

(Civiele Techniek nummer 7 2010; auteur: ing. R.M. van Zanten, Volker Staal en Funderingen B.V.; ing. E. de Jong, Volker Wessels Stevin Geotechniek B.V.)

Een PDF van het volledige artikel is op te vragen via info@innovatievematerialen.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o.v.v de titel van het artikel.

Zie ook:

RI-palen op de site van Volker>

Artikel in Fugro Info 4, 2010>