Duurzaam geproduceerd hout in de GWW

2009, juli - Het gebruik van hout in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) is al zo oud als de sector zelf. Hout is een hernieuwbare grondstof, milieuvriendelijk en vrijwel CO2-neutraal. Geen ander algemeen bouwmateriaal wordt met zo weinig energie geproduceerd. Als de bossen waaruit wordt geoogst op een duurzame manier worden beheerd, kunnen deze bossen voorzien in een onuitputtelijke grondstofbron. Daarnaast kan hout nadat het in constructies is toegepast, worden hergebruikt of worden ingezet voor de opwekking van duurzame energie. Ook voor bosinstandhouding is het van groot belang hout te blijven toepassen. Zolang er vraag is naar aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout, is de prikkel het bos om te vormen naar andere landgebruiksvormen als landbouw (soya, oliepalm) of veeteelt minder groot.

Hout in de GWW

Naast beleid ten aanzien van duurzaam inkopen, zorgen verbeterde detaillering en innovaties voor meer verantwoord houtgebruik. Door slim te detailleren en construeren met geschikte en duurzaam geproduceerde houtsoorten, kunnen houtconstructies worden gemaakt met een hoge levensduur. In het ontwerp wordt daarom getracht vochtbelasting, inwateren, condensvorming en vochtopname bij hout te voorkomen of in ieder geval te verminderen. Ook wordt er in het ontwerp vermeden dat er capillaire naden of vlakken ontstaan. Bij duurzaam construeren wordt waar mogelijk grondcontact van hout vermeden. Bovendien wordt er zoveel mogelijk afwatering en ventilatie gecreëerd. Door duurzaam detailleren en construeren is het ook vaak mogelijk houtsoorten met een lagere duurzaamheidsklasse op een verantwoorde wijze toe te passen. Bijvoorbeeld door ze toe te passen op plekken waar ze beschermd worden tegen vocht.

Hout is ook voor de GWW een waardevol bouwmateriaal. Duurzaam detailleren en construeren, goede bestekbepalingen ten aanzien van duurzaamheid, tijdig bestellen en meer ‘nieuwe’ houtsoorten toepassen, maken het gebruik van hout zowel vanuit milieuopzicht als economisch opzicht verantwoord. De GWW kent voornamelijk opdrachtgevers van overheidszijde. Met de overheidsdoelstellingen ten aanzien van duurzaam inkopen, kan deze sector een voorloper zijn in het gebruik van duurzaam geproduceerd hout. Als we daar met z’n allen er hard aan trekken, bewijzen we het bos ook een goede dienst.

(Civiele Techniek nummer 5/6 2009; auteur: Mark van Benthem, Stichting Probos)

 Probos>

Een PDF van het volledige artikel is op te vragen via info@innovatievematerialen.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o.v.v de titel van het artikel