Piepschuim contra trillingshinderPiepschuim contra trillingshinder

2012, maart - Overlast in gebouwen door trillingen door verkeer of bouwactiviteiten kan met het aanbrengen van platen piepschuim in de grond tot 80 procent worden teruggebracht. Dat concludeert Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam op basis van laboratorium- en praktijkonderzoek. Met de vinding kan een einde worden gemaakt aan hinder voor bewoners én aan de schade aan gebouwen. Van de verschillende onderzochte materialen en methoden werken platen piepschuim (EPS) tegen de fundering het best. Eerst is getest in een betonnen bak met tien kubieke meter zand. Vervolgens zijn met sensoren praktijkmetingen gedaan aan een huizenblok in de Zaagmolenstraat, waar een betonnen funderingsplaat van een trambaan werd gesloopt. De resultaten van de bak-proeven werden daar bevestigd: de trillingsdemping is minimaal 65 procent en kan oplopen tot 80 procent.

Voor het aanbrengen van het piepschuim wordt langs de gevel een sleuf gegraven tot aan de onderkant van de fundering, zo’n 80 tot 100 cm onder straatniveau. De platen worden los tegen de fundering geplaatst, waarna de sleuf wordt dichtgemaakt. Groot voordeel van EPS is dat het materiaal tijdens zijn volledige levensduur, veertig tot vijftig jaar, de dempende werking behoudt. De kosten voor aanbrengen zijn volgens Ingenieursbureau Rotterdam vergelijkbaar met de kosten voor meten en monitoren.
(Bron: Gemeente Rotterdam)

Meer info op de site van Rotterdam>

Filmpje (rtvrijnmond)>