Hogesterktebeton in de waterbouw:
Roteerbare waterkering van hogesterktebeton

2012, januari - Beweegbare waterkeringen worden in de regel uitgevoerd als staalconstructie: een bewezen concept, maar duur in onderhoud. Johan van Sloten ontwierp voor zijn afstudeerscriptie een roteerbare waterkering, uitgevoerd in hogesterkebeton. Net zo goed als staal maar veel goedkoper in onderhoud. Bovendien bleken zowel de stichtingskosten als de CO2-footprint lager te zijn dan van het stalen alternatief. Hogesterktebeton heeft de toekomst in de waterbouw. De conclusie uit dit onderzoek kan worden doorgetrokken naar andere (beweegbare) waterbouwkundige constructies. Sluisdeuren, stormvloedkeringen, stuwen en noodkeringen komen veel voor in Nederland en veel geld voor bouw en onderhoud kan worden bespaard door de toepassing van beton. De eerste sluisdeur van hogesterktebeton is onlangs opgeleverd bij IJburg in Amsterdam. Hoewel het hier nog om een relatief kleine deur gaat, geeft dit wel aan dat zowel opdrachtgevers als aannemers in de waterbouw tegen een omslagpunt aanzitten. De vraag is dan ook niet of, maar wanneer hogesterktebeton de nieuwe standaard voor beweegbare keringen wordt.

(Civiele Techniek 2012; auteur: J.J. van Sloten MEng BBE, DHV)

Een PDF van het volledige artikel is op te vragen via info@innovatievematerialen.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o.v.v de titel van het artikel