Houton: Hout in beton of beton met hout?

2011, juli - Houton is een nieuwe grondstof van hout en beton. HeHoutont wordt gemaakt uit resthout (afval) en cement, en heeft de kwaliteit en eigenschappen van zowel hout als beton. Houton heeft een langere levensduur dan hout, is lichter in gewicht dan beton en duurzamer dan beton én hout. Daarnaast komt er bij de productie van Houton veel minder CO2 vrij dan bij de productie van beton en vraagt het minder primair zand en grind. Het materiaal werd bedacht en ontwikkeld door advies- en ingenieursbureau Tauw in samenwerking met MGX Research Centre.

Hergebruik van resthout in een materiaal als Houton is vooral ook interessant met het oog op duurzaamheid.  Er komt dan wel veel resthout vrij dat gebruikt kan worden voor het opwekken van duurzame energie, maar het mooie natuurproduct hout is daardoor weg. Houtsnippers in parken en op paden lijken bijvoorbeeld ook een duurzame toepassing, maar rottend hout produceert veel CO2 en de vraag is of deze CO2 -uitstoot wel gecompenseerd kan worden door de groei van nieuw hout. Houton heeft deze nadelen niet. Het nieuwe materiaal komt zelfs in aanmerking voor het Cradle to Cradle-certificaat, omdat het resthout opwaardeert en omdat het volledig recyclebaar is aan het einde van de levensduur. Uiteraard wordt dan overgeschakeld van de biologische naar de technische kringloop, maar dat is nog altijd beter dan het degraderen van een waardevolle grondstof.
Een ander voordeel van dit materiaal is dat door de toepassing van hout in de betonmatrix een gewichtsreductie is bereikt van zo’n 30 procent. Dat is niet alleen economisch, maar ook arbo-technisch interessant.

(Innovatieve Materialen 2011; Auteurs: ing. Simon Bos, Tauw bv en dr. Youva Raj Tyagi, MGX Research Centre BV)

Een PDF van het volledige artikel is op te vragen via info@innovatievematerialen.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o.v.v de titel van het artikel