Glasschuim als ophoogmateriaal

In het gebied van het reconstructieproject omgeving Ridder van Montfoortlaan in Hazerswoude-Dorp is de bodem zeer slap. Het is een probleem voor veel gemeenten in vooral het westen van Nederland. Omdat de grond uit veen bestaat, verzakken wegen en tuinen en wel tot ongeveer tachtig centimeter in dertig jaar. Dat kan aanzienlijke schade opleveren en waardoor voortdurend onderhoud nodig is. Eens in de zoveel jaar moeten die wegen worden opgehoogd.
Echter, wanneer zand als ophoogmateriaal wordt gebruikt, blijft de bodem echter snel inklinken. De betrokken partijen hebben daarom gezocht naar een licht materiaal en zo viel de keuze op glasschuim, dat tien keer lichter is dan zand. De verwachting is dat met gebruik van dit glasschuim de verzakking nog maar zeven centimeter in de dertig jaar zal zijn.
De betrokken aannemer Megaborn heeft voor dit project de onderzoeken uitgevoerd, de ontwerpen gemaakt, het bestek opgesteld en de aanbestedingsprocedure mee begeleid.

www.megaborn.com

Innovatieve Materialen nummer 5 2017