Energie uit betonEnergie uit beton

2011, juli - Beton is als duurzaam bouwmateriaal niet meer weg te denken uit de bouwsector. Toch zijn de producenten, toepassers en eindgebruikers van beton ervan overtuigd dat er nog veel winst is te behalen als het gaat om het terugdringen van energiegebruik en de CO2-uitstoot. CUR Bouw en Infra werkt momenteel aan een project dat zich richt op de thermische eigenschappen van beton: het gebruik van de massa van materialen als energievanger. Zoals het programma ‘Sustainable bouwen met beton’ van CUR Bouw & Infra, waarmee wordt gestreefd naar nog meer verantwoord materiaalgebruik en energiereductie. Eén van de mogelijkheden voor energiereductie, is het gebruik van de massa van materialen in gebouwen en infrastructurele werken: materialen gebruiken als ‘energievanger’ en/of regulator van het thermische en hygrische binnenklimaat.  Het gebruik van de betonmassa voor dit doel wordt betonkernactivering genoemd.Energie uit beton


Door een CUR-Adviescommissie wordt gewerkt aan het opstellen van een aanbeveling of leidraad, waarmee het mogelijk wordt de thermische behaaglijkheid te beoordelen, wanneer in het ontwerpproces wordt besloten of wordt overwogen betonkernactivering toe te passen. CUR-Aanbeveling ‘Prestaties Thermisch Actieve Bouwdelen – Beton’ richt zich speciaal op thermische behaaglijkheid.

(Innovatieve Materialen 2011; Auteur: ir. J.G.A. van Hulst, CUR Bouw & Infra)

Een PDF van het volledige artikel is op te vragen via info@innovatievematerialen.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o.v.v de titel van het artikel