Ecologisch beton: minder grondstoffen, minder CO2

2011, juli - Door slim gebruik te maken van de stapelbaarheid van korrels en de chemische eigenschappen van vul- en hulpstoffen kan veel efficiënter gebruik worden gemaakt van grondstoffen. Dat heeft voordelen. Door bijvoorbeeld het cementgehalte in het beton terug te brengen, kan het energieverbruik en de CO2-emissies per kubieke meter beton verlaagd.  Ir. Sonja  Fennis (Technische Universiteit Delft) deed onderzoek naar ‘ecologisch beton’. Ecologisch beton is de term die wordt gebruikt voor betonmengsels die geoptimaliseerd zijn op zowel ecologisch als economisch materiaalgebruik. In standaard betonmengsels is het cement verantwoordelijk voor meer dan 50 procent van de totale CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie van het beton. Door het cementgehalte in het beton te verlagen, worden het energieverbruik en de CO2-emissies per kubieke meter beton verlaagd.  Begin 2011 promoveerde ze op onderzoek naar de verlaging van het cementgehalte in beton met behulp van zogenaamde korrelpakkingmodellen.

Simulatie van korrelpakkingstructuur met computerprograma HADES

 

Goede toepassingsmogelijkheden lijken vooral te vinden in de woningbouw en voor funderingen, maar dat zijn echter niet de enige mogelijkheden van het materiaal. Er zijn demonstratieprojecten uitgevoerd waarbij ecologisch beton is geproduceerd in hogere sterkte-klassen zoals C35/C45. Zo is er bijvoorbeeld in samenwerking met Heijmans een fietspad uitgevoerd met 175 kg/m3 Portland cement en 175 kg/m3 vliegas. Ondanks het lage cementgehalte werd de voorgeschreven sterkteklasse C30/37 behaald en is er tot op heden geen vorst-dooizout schade waargenomen.
(Innovatieve Materialen, 2011; Auteur: ir. Sonja Fennis (TUDelft))

 

Een PDF van het volledige artikel is op te vragen via info@innovatievematerialen.nl o.v.v de titel van het artikel