ZAP


Dijkverbreding met schuimbeton elementen

                                                                             

2015, juli - De N207 is provinciale weg tussen Alphen aan den Rijn en Gouda, een doorgaande route door de provincie Zuid-Holland. Deze weg bevindt zich op de dijk van de Gouwe, een regionale waterkering (Boezemkade). Langs deze provinciale weg loopt een fietspad en de belendende percelen hebben allemaal een eigen uitrit op de doorgaande weg. Vanuit verkeersveiligheid moet het fietspad worden verbreed en alle opritten van de percelen mogen geen directie toegang tot de provinciale weg hebben. Voor de aanleg van deze  parallelweg annex verbreding van het fietspad is er op het gehele tracé van Boskoop tot aan Gouda een verbreding van het dijklichaam nodig. Gezien de locatie en situatie is het uitgangspunt dat er een zettingsarme verbreding moet worden gerealiseerd. Dit is mogelijk door toepassing van lichtgewicht materialen. Voor dit traject is gekozen voor prefab elementen van schuimbeton. Met deze zogenaamde ZAP (zettingsarme plaat)-elementen is een proefvak aangelegd.

De ZAP-elementen hebben eenzelfde afmeting van 2.500 x 2.500 x 0.600 m. Deze afmetingen met een volumieke massa van 500 kg/m3 hebben een totaal gewicht van circa 1800 kg en zijn met normale hijswerktuigen zowel op de productielocatie als op de bouwplaats goed te verwerken.

De ZAP-elementen zijn geproduceerd bij Faber Celbeton in Creil. Van iedere serie zijn kwaliteitsmonsters genomen. Alle elementen hebben een unieke nummering van stortdatum en volgnummer, die op het element is aangebracht, zodat later altijd terug te vinden zal zijn van welke serie het element afkomstig is. Alle elementen voldeden ruim aan de minimale druksterkte eis van 1,5 N .mm2.


Een uitgebreid artikel over de dijkverbreding met lichtgewicht schuimbeton elementen verscheen 23 juli in Civiele Techniek nummer 5/6 2015