CleanStone: duurzame geluidsschermen

2007, november - Tauw ontwikkelde een duurzaam geluidscherm met een luchtzuiverende werking op basis van een speciale, steenachtige reststof CleanStone. November 2007 was het bedrijf hiermee een van de winnaars van de prijsvraag 'Schermen voor een betere luchtkwaliteit' van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Het duurzame geluidsscherm bestaat uit een korfconstructie met een steenachtige reststof die naast de normale geluidreducerende werking ook lucht zuivert door NOx af te vangen. Door filtratie en adsorptie vindt ook een goede afvang van fijn stof plaats. Laboratoriumproeven hebben dit uitgewezen. De stoffen binden aan het schermmateriaal en door een regenbui of sproeibeurt spoelt het scherm weer schoon, zodat de zuiverende werking van het scherm gegarandeerd is. Het spoelwater kan worden opgevangen om zonodig ter plaatse gezuiverd te worden. Een bijkomend voordeel is volgens Tauw dat het scherm ook CO2 afvangt. Daarmee levert het scherm ook een bijdrage aan het terugdringen van de broeikasgasemissies.

Het geluidsscherm bestaat uit een kooiconstructie met een door Tauw ontwikkelde steenachtige reststof (CleanStone). Deze reststof blijkt bij laboratoriumproeven NO2 om te zetten in respectievelijk nitraat en nitriet. Ook fijn stof en CO2 worden door CleanStone in het scherm gebonden. Het scherm spoelt tijdens een regenbui weer schoon, waarbij het spoelwater wordt opgevangen en door middel van een zandfilter wordt gereinigd.

Bron: Tauw>

Filmpje>