Brandwerend prefab beton

2013, december - Leeuwarden krijgt een aquaduct waarin speciaal brandwerend beton is verwerkt. Polypropyleenvezels in het betonmengsel moeten het afspatten van beton bij brand voorkomen. Dit project is een van de eerste keren dat in Nederland PP-vezels in prefab beton worden verwerkt. Haitsma Beton heeft de engineering van de prefab elementen verzorgd en deze hebben de brandproeven succesvol doorstaan. Naast de strenge brandveiligheidseisen moeten de prefab elementen voldoen aan CUR Aanbeveling 100 voor Schoonbeton.
Leeuwarden moet vanuit het westen beter bereikbaar worden. Daarom leggen Provincie Friesland en Gemeente Leeuwarden de Westelijke invalsweg aan. Waar deze ontsluitingsweg het Van Harinxmakanaal (beroepsvaart en watersport) kruist, wordt een nieuw aquaduct gebouwd. Hiervoor levert Haitsma Beton, in opdracht van Ballast Nedam Infra, de prefab betonnen elementen (16 stempelbalken en 20 schaaldelen).
Aquaducten moeten net als tunnels aan strenge veiligheidseisen voldoen, ook ten aanzien van brandwerendheid. Zo mogen bij hoge temperatuurbelastingen geen stukken beton afspatten. In dit project moeten de prefab elementen een temperatuur van 1.100 graden minimaal 120 minuten (plus 120 minuten afkoelen) kunnen doorstaan. Proeven hebben aangetoond dat de door Haitsma Beton vervaardigde elementen qua spatgedrag aan de geldende (hydrocarbon) norm voldoet.
De productie van de schaaldelen start pas in 2014. Het betreft 20 grote, gekromde elementen (6 x 6,7 x 5 meter) die het aquaduct een mooi afgerond aanzicht zullen geven. Haitsma Beton verzorgt ook het transport van alle 36 elementen.
Het aquaduct moet in december 2014 gereed zijn.

Bron: Haitsma>


prefab