Test innovatieve palen van maaisel

2017, juli - Rijkswaterstaat Zee en Delta en waterschap Scheldestromen testen innovatieve beschoeiing. Langs een waterloop bij de Elektraweg–Steenbakkerijweg in Middelburg hebben op 27 en 28 juni tachtig meter oeverbescherming aangebracht met biobased palen. De twee meter lange biobased palen zijn gemaakt van groene reststromen onder andere bermmaaisel. Beide organisaties maaien veel bermen langs wegen en zijn op zoek naar een duurzame bestemming voor het maaisel. Ze willen zo laten zien wat circulaire economie in kan houden in de praktijk.
Omdat het om een nieuw product gaat, is het volgens de betrokken partijen belangrijk om deze ook in de praktijk te testen.
Aannemersbedrijf Melse Maljaars uit Aagtekerke plaatst de palen die ontwikkeld en gemaakt zijn door Millvision uit Raamsdonk.

MillVision>

Overigens werd enkele jaren geleden een soorgelijk project uitgevoerd in Drenthe door het waterschap Reet en Wieden en Hunze en Aa’s. Het betrof daar de zogenaamde plantpaal, gemaakt van een biohars afkomstig uit de zetmeelindustrie en vermalen grasvezels, eveneens  gemaakt door Millvision. Ook de Stenden Hogeschool was betrokken bij dit bio-based oeverbeschoeiing-project.

(Zie ook Innovatieve Materialen 1 2016)