Beheerst scheuren van verhardend beton

2012, juli - Beton scheurt, dat geeft niet, daarvoor zit er wapening in. Dat beton al kan scheuren tijdens het verharden is tegenwoordig ook breed bekend. Een uitdaging die volgt op deze wetenschap, is echter hoe er met deze kennis kan worden omgegaan. Met name bij werken, waar de werkzaamheden contractueel in een bestek zijn vastgelegd ontstaat nog wel de indruk dat hier verbeteringen mogelijk zijn, die de kosten van de uitvoering omlaag kunnen brengen. In bestekken wordt scheurvorming in verhardend beton veelal beschreven met teksten zoals de volgende:

“Maken berekeningen en tekeningen ter voorkoming van scheuren. Betreft het maken van berekeningen, tekBeheerst scheuren van betoneningen en meetplan ten behoeve van te treffen maatregelen ter beheersing van hydratatiewarmtescheuren (inclusief verhinderde vervorming) van alle in het werk gestort beton. Ten behoeve van te treffen maatregelen volgens bestek postnummer(s) (……) Uitgangspunt voor de berekening is dat de maximaal berekende trekspanningen niet hoger mogen zijn dan 50 procent van de aanwezige gemiddelde treksterkte ter plaatse.”

Door het toevoegen van dergelijke bestek teksten, wordt de aannemer verplicht dermate maatregelen te nemen dat de optredende trekspanningen lager blijven dan 50 procent van de treksterkte (en aan te tonen dat de maatregelen voldoen). Kosten die dit met zich mee brengen zullen door alle partijen worden doorberekend aan de opdrachtgever.
Als nader beschouwd wordt wat de opdrachtgever met deze bestektekst wil bereiken, blijkt dat mogelijk andere oplossingen doeltreffender zijn. Wat de opdrachtgever in het algemeen wil bereiken is een constructie die zijn functie gedurende de gehele levensduur zonder excessief onderhoud kan vervullen. In de meeste gevallen blijkt het  niet nodig scheuren uit te sluiten. Het is dan echter wel belangrijk een limiet te stellen aan de toelaatbare scheurwijdte. Of de gehanteerde bestektekst passend gekozen is, hangt af van de specifieke situatie. Hiertoe is het van belang eerst het ontstaan van scheuren in verhardend beton te beschrijven.

(Innovatieve Materialen 2012; Auteur: dr.ir. H.W.M. van der Ham, adviseur, Iv-Infra)

Een PDF van het volledige artikel is op te vragen via info@innovatievematerialen.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o.v.v de titel van het artikel