Oven


Zelfdovend hout


2015, augustus - Cross Laminated Timber (CLT) is een duurzaam materiaal voor constructieve toepassingen, ook voor hoogbouw. Het is gemaakt van kruislings verlijmd hout, en daar zit meteen een probleem. Hout brandt. En omdat brand kan leiden tot falen van een constructie, en dat dat falen juist bij hoogbouw enorme impact kan hebben, is de hoogte waarmee in hout wordt gebouwd gelimiteerd. Echter, in de huidige ontwerpmethoden zijn lang niet alle aspecten voor een materiaal als CLT meegenomen. Ir. Roy Crielaard, TU Delft, onderzocht het brandgedrag van CLT constructiemateriaal. Uit zijn onderzoek bleek onder meer dat zelfdoving de kans op het falen van een constructie door brand aanzienlijk kan verkleinen. Dat zou volgens Crielaard kunnen betekenen dat het fenomeen van zelfdoving zou moeten worden meegenomen in de bouwvoorschriften. Bovendien zou het effect van zelfdoving volgens Crielaard onderdeel kunnen worden van het ontwerp van houten gebouwen volgens de Eurocode klasse 3. Het zou als onderdeel van een algeheel brandveiligheidsconcept onderdeel kunnen uitmaken van de risicoanalyse met het oog op de veiligheid en robuustheid van een houten constructie. Ten slotte kunnen de nieuwe inzichten een belangrijke invloed hebben op de perceptie   van hout als constructiemateriaal, ook voor hoogbouw.
CLT


Roy Crielaard presenteerde het raport ‘Self-extinguishment of cross-laminated timber’ dit voorjaar op de TU Delft. Hij is inmiddels in dienst getreden als constructeur bij ingenieursbureau Arup in Londen waar hij onder andere verder wil werken aan de toekomst van houten gebouwen.

Een uitgebreid artikel over zelfdovend CLT verscheen in Innovatieve Materialen nummer 3 (augustus) 2015.

Vraag nummer 3 (digitaal) gratis aan en stuur een mailtje naar:

info@innovatievematerialen.nl>