Website technische aspecten verduurzaming monumenten

Voor architecten, adviseurs, inspecteurs, aannemers en gemeentelijk toezichthouders heeft Stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg)

een speciale website gemaakt over de technische en uitvoeringsaspecten van het verduurzamen van monumenten: www.verduurzamingsrichtlijnen.nl.

 

Verduurzaming is inmiddels een onlosmakelijk onderdeel van het onderhouden en restaureren van monumenten. Daarom is verduurzaming opgenomen in allerlei uitvoeringsrichtlijnen van ERM. De site zet die informatie overzichtelijk bij elkaar en voegt extra informatie toe.
De website bevat verschillende zoekmogelijkheden. Zo leidt het tabblad Verduurzamingsadvies naar drie niveaus waarop onderzoek naar kansrijke verduurzamingsmaatregelen in monumenten mogelijk is. De niveaus zijn onderdeel van URL 2001 en hier uitgelicht en voorzien van een handig schema. Niveau 1:  Verkennend onderzoek van alle kansrijke maatregelen, niveau 2: Verdiepend onderzoek van alle kansrijke maatregelen en niveau 3:  Gericht onderzoek van specifieke kansrijke maatregelen.
Het schema  brengt de bezoeker naar de gewenste informatie. De keuze voor een bepaald adviesniveau wordt onder meer bepaald door de fase waarin het verduurzamingstraject zich bevindt, de grootte van het gebouw, de mate van complexiteit, de technische en financiële consequenties, een eventueel reeds verricht vooronderzoek en uiteraard het beschikbare budget. 

Andere onderdelen zijn onder meer isolatie en het signaleren van mogelijkheden tot verduurzaming.
Op korte termijn worden nog allerlei onderwerpen aan de site toegevoegd. Bijvoorbeeld de kenmerken van allerlei isolatiematerialen. In de eerste plaats natuurlijk allerlei gegevens die van belang zijn voor de energieprestatie, maar daarnaast ook zaken als brandveiligheid en milieubelasting.
Verder komt in een extra onderdeel het isoleren van vensters aan bod, inclusief allerlei kenmerken van glas en folies.
Gedacht wordt aan een apart onderdeel over het uittekenen van ‘bouwknopen’, de punten waar de punten waar verschillende bouwmaterialen samen komen en traditioneel het meest gevoelig zijn voor koudebruggen, condens en materiaalrot.

Meer bij ERM>