UHSB masten
UHSB hoogspanningsmasten


2014, mei - Het elektriciteitsnet in Nederland wordt de komende jaren grootschalig vernieuwd en uitgebreid. Daarvoor wordt uitgegaan van een nieuw concept voor hoogspanningsmasten, de zogenaamde Wintrackmasten. Deze masten hebben een architectonisch verantwoord ontwerp met een geringe horizonvervuiling voor de omgeving, terwijl ze tegelijkertijd uitvoerings- en kostentechnisch verantwoord en milieutechnisch duurzaam zijn. Movares Nederland is al sinds 2005 bezig met onderzoek naar verschillende materialen voor hoogspanningsmasten conform het nieuwe concept.
In het huidige concept van Wintrackmasten wordt gebruik gemaakt van conische buismasten van staal. Eén van de mogelijke alternatieven is het toepassen van voorgespannen (Ultra) Hoge Sterkte Beton als materiaal. In een recent onderzoek bij Movares[1] zijn diverse varianten van betonnen buismasten in HSB en UHSB ontworpen en onderzocht, op zoek naar het beste alternatief met gebruikmaking van Value Engineering als vergelijkingsmethodiek. In de vergelijkende analyse spelen niet alleen ontwerpaspecten, maar ook aspecten als de mate en wijze van voorspannen een rol, maar ook de kosten, snelheid van bouwen en de beperking van overlast bij de bouw voor de omgeving. De uitdaging is het maken van een intelligent, duurzaam ontwerp dat op de meest efficiënte wijze gebruik maakt van (Ultra) Hoge Sterkte Beton, terwijl tegelijkertijd aan de vormgevingsverwachting wordt voldaan.

De conclusie van het onderzoek is dat UHSB zeer veelbelovend lijkt als bouwmateriaal voor hoogspanningsmasten. De resultaten indiceren qua kosten een verwacht optimum van de betonsterkteklasse tussen C110−C150. De optimale betonsterkteklasse voor gegeven uitgangspunten kan nader bepaald worden in een bredere Value Engineering sessie met alle relevante stakeholders, waarbij alle aspecten integraal worden meegenomen. In deze studie blijkt UHSB het beste alternatief wat betreft duurzaamheid, onderhoud, innovativiteit en qua totale prestatie.

Civiele Techniek nummer 4 2014; Auteurs: ir. Shayer R. Nijman1, ir. Jan van Wolfswinkel, Movares; ir. Eric Kool, Movares; dr.ir.drs. René Braam, TU Delft

Een PDF van het volledige artikel is op te vragen via info@innovatievematerialen.nl o.v.v de titel van het artikel

 

[1] Ir. S.R. Nijman is met zijn afstudeeronderzoek ‘Transmission Towers in (Ultra) High Strength Concrete’ afgestudeerd aan de TU Delft, faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Hij heeft zijn afstudeeronderzoek verricht bij Movares en werd, naast de genoemde co-auteurs, begeleid door prof.dr.ir. D.A. Hordijk en ir. S. Pasterkamp.