Nieuw type oeverbekleding van beton
Nieuw oeverbeton

2015, september - Samen met de Betoncentrale Twente en Waterschap Vechtstromen heeft Negam een nieuw soort beton ontwikkeld voor toepassing in de waterbouw. Het gaat om TBMOS (Talud Beton Met Open Structuur), waarin volgens de ontwikkelaars 100 procent gerecycled toeslagmateriaal is verwerkt. Dit mengsel kan prima in een natte omgeving verwerkt worden en machinaal worden aangebracht. Hierdoor wordt volgens de bedenkers van het systeem niet alleen tijdwinst geboekt, maar wordt ook bespaard op bronbemaling.
. Het materiaal is met name bedoeld voor vis passeerbare stuwen, taludbekledingen et cetera. Het Waterschap Vechtstromen heeft besloten een eerste grootschalige (240 m3) toepassing te doen, met dit nieuwe beton, in de stuw De Doorbraak bij Bornerbroek, vlakbij de plaats waar De Doorbraak onder het Twentekanaal door gaat.

Het betonmengsel heeft een open structuur waardoor opwaartse- en/of zijdelingse druk door (grond)water wordt beperkt. Verder kan de TBMOS lokaal worden voorzien van een sealmortel waardoor wortelindringing van bovenaf wordt voorkomen. Tot slot heeft het materiaal een natuurlijke robuuste uitstraling welke onopvallend verzinkt rond de stromingen en naadloos aansluit op de natuurlijke omgeving.

In mei 2015 is na de evaluatie van de proeven op verzoek van Vechtstromen een talud en beekbodem in een bestaande beek in Bornerbroek bekleed met dit beton. Vervolgens is hier als afronding de toplaag aangebracht.

Meer info>

Project de doorbraak>