SlimBreken
Beter hergebruik door ‘slim breken’ van beton2014, november - Begin november won de nieuwe SlimBreken techniek van Schenk Concrete Consultancy  (SCC) uit Oss de Wereldprijs 2014 van de ASN Bank. SlimBreken is een nieuwe techniek om van oud beton CO2-neutraal nieuw cement te maken. De productie van beton zorgt voor veel CO2-emissie en precies om die reden wordt geprobeerd zo veel mogelijk beton te hergebruiken. Traditioneel wordt oud beton met behulp van betonbrekers omgezet in betongranulaat, dat weer wordt gebruikt in nieuwe betonmengsels. Hergebruik is tot dusver problematisch: de betonkwaliteit laat te wensen over en er moet meer cement worden gebruikt. Bovendien werken de traditionele brekers  - aanvankelijk ontwikkeld voor de mijnbouw - met hoge krachten en drukken werken en zijn om die reden zeer zwaar uitgevoerd. Ze verbruiken relatief veel energie (en veroorzaken dus dito CO2-uitstoot). Bovendien ontstaat er fijn gebroken silicaat waardoor het gebroken restproduct niet meer bruikbaar is om er traditioneel cement van te maken. Het bedrijf Schenk Concrete Consultancy uit Oss ontwikkelde een nieuw proces onder de naam SlimBreken, waarbij oud beton wordt omgezet in drie zuivere fracties: zand, grond en cement. De truc is dat de techniek rekening houdt  met het feit dat beton is samengesteld uit zeer hard en sterk zand en grind en veel zwakker cementsteen.

SCC SlimBreken (SB) daarentegen breekt niet dwars door het zand en grind, maar breekt uitsluitend het cementsteen, de lijm dat het zand en grind aan elkaar plakt. En zo ontstaat er grind, zand, cement en cementsteen. Het cementsteen wordt als enige gemalen; de rest blijft onbeschadigd. Het cement in oud beton is nooit volledig uitgehard en kan deels als nieuw ongebruikt cement worden teruggewonnen en direct weer worden gebruikt om nieuw beton te maken. Dat levert een 100 procent CO2-reductie op. Het wel met water verharde cementsteen is een CO2-vrije grondstof om in een cementfabriek nieuw cement van te maken. Op deze manier is volgens de bedenkers meer dan 50 procent CO2-reductie mogelijk.

Behalve cement en cementsteen haalt de techniek ook zand en grind uit oud beton. Dit zand en grind zijn echter door de vele jaren in het beton veranderd. Door de hoge alkaliteit van beton is het oppervlak van de zand- en grindkorrels microscopisch geëtst waardoor het in nieuw beton heel gemakkelijk aan cement hecht. Onderzoek (onder andere aan de Technische Universiteit Eindhoven) zou inmiddels hebben aangetoond dat de sterkte van dit gerecycleerde materiaal 25 procent hoger ligt. Als geen extra sterkte nodig is, zou met zand en grind uit de SlimBreken-installatie zelfs zo’n 15 procent cement kunnen worden bespaard.
Een ander voordeel is volgens Schenk dat de breekinstallatie veel lichter is uitgevoerd dan de traditionele machines en veel minder energie verbruikt.

Meer op de website van SCC>


Filmpje