Kathodische bescherming liggerkoppen
Kathodische bescherming betonnen liggerkoppen2014, mei - In de jaren zestig en zeventig zijn in Nederland vele viaducten gebouwd met seriematig vervaardigde voorgespannen betonnen liggers. De liggers bevatten voorspanelementen die aan de kopse kanten dicht onder de oppervlakte zitten. Bovenop de liggers ligt het wegdek. Rubber voegovergangen overbruggen de ruimtes tussen viaduct en het ‘land’. De voegovergangen beschermen de liggers tegen indringen van vocht en dooizouten. Rijkswaterstaat ontwikkelde in samenwerking met Royal HaskoningDHV, SGS-Intron, TNO en Vogel Kathodische Bescherming  een op maat gemaakt systeem waarbij door kathodische bescherming verdere roestvorming van wapening- en  voorspanstaal kan worden voorkomen, zonder ingrijpende constructieve en verkeerstechnische maatregelen. De truc zit er in het gebruik van een geoptimaliseerde, opgelegde spanning. Probleem daarbij was echter dat het gaat om staal dat onder een mechanische spanning staat en daarmee voor de draagkracht zorgt. Een te hoge elektrische spanning kan namelijk bij hoogwaardig staal (zoals voorspanstaal) een verbrossing veroorzaken, waardoor de treksterkte van het staal achteruit gaat. De betrokken partijen zijn er in geslaagd een systeem te ontwikkelen op basis van zonne-energie, dat een optimaal voltage levert, voldoende om roest tegen te gaan, maar ook laag genoeg om het staal niet aan te tasten door genoemde waterstofverbrossing.
Eerder dit jaar werd het project ‘Kathodische bescherming van betonnen liggerkoppen’ derde in race om de innovatieprijs De Vernufteling 2014.Kathodische bescherming liggerkoppen


Een uitgebreid artikel verscheen in het april/mei-nummer van Innovatieve Materialen 2014

Een gratis kennismakingsabonnement op het digitale tijdschrift Innovatieve Materialen is aan te vragen via info@innovatievematerialen.nl