Harskous

Harskous vernieuwt waterleiding binnen 24 uur

2014, december – Begin december is voor het eerst in Nederland een deel van het bestaande waterleidingnet van binnenuit gesaneerd met een innovatieve kousmethode. Doordat de bestaande leiding niet hoeft te worden opgegraven wordt eventuele saneringsoverlast voor mensen, verkeer en omgeving geminimaliseerd. Deze technologie is het resultaat van drie jaar lang intensief samenwerken tussen WML, Heijmans, Insituform, Koninklijke DSM en Waverail. De ondergrondse sanering start in de wijk Hoogveld in Sittard over een lengte van 500 meter. De nieuwe methode vereenvoudigt de sanering van vele naoorlogse drinkwaterleidingen in ons land.
De nieuwe kousmethodiek bestaat volgens de ontwikkelaars uit een combinatie van hoogwaardige materialen, waaronder een speciaal voor drinkwaterleidingen ontwikkelde kunsthars. DSM heeft de Beyone 700-N-01 FC kunsthars speciaal voor deze toepassing ontwikkeld, uitsluitend op basis van grondstoffen die door KIWA zijn goedgekeurd voor toepassingen in drinkwater.
De kous wordt met een drukvat in een bestaande waterleidingbuis uitgerold. Na het inbrengen wordt de kous met warm water gevuld. Door de temperatuurstijging hardt het materiaal uit en ontstaat er binnen 24 uur een volwaardige waterleidingbuis die voldoet aan de strenge eisen die in de drinkwatersector worden gesteld, zowel voor hygiëne als voor functionaliteit. Deze werkwijze leidt volgens de bedenkers van het systeem tot zo’n drie keer sneller saneren dan bestaande methoden.

Bron: Heijmans>