Eerste grootschalige toepassing geopolymeerbeton in Nederland

 

2015, april - Voor de nieuwe melkpoederfabriek van Vreugdenhil Dairy Foods in Gorinchem is voor het eerst in Nederland op grote schaal geopolymeerbeton toegepast. In totaal is een kleine 400 m3 geopolymeerbeton van Van Nieuwpoort Betonmortel gebruikt in betonvloeren voor losplaatsen voor melk.
Melk dat bij de losplaatsen wordt gemorst verzuurt. Op langere termijn blijkt melkzuur, zeker in combinatie met vrachtverkeer, zeer agressief voor regulier beton. Zelfs beton op basis van hoogovencement in milieuklasse XA3 wordt binnen enkele jaren sterk aangetast. Ook diverse alternatieven, waaronder overlagen met asfalt, bleken onvoldoende bestand. Daarom is bij Vreugdenhil Dairy Foods gekozen voor geopolymeerbeton, dat bekend staat om zijn hoge weerstand tegen zuren.

Geopolymeerbeton

Het geopolymeerbeton bevat net als regulier beton zand en grind, maar het bevat geen cement. Het bindmiddel bestaat uitsluitend uit slak met een door Van Nieuwpoort geoptimaliseerde mix van activatoren. Daarnaast worden speciale hulpstoffen toegepast omdat de verwerkingstijd en consistentie niet gestuurd kunnen worden met de gebruikelijke betonhulpstoffen.


Van Nieuwpoort begon in 2010 met een uitvoerig onderzoeksprogramma naar geopolymeer­beton; de eerste proefstorts vonden reeds drie jaar geleden plaats. Op basis van de daarmee opgedane kennis en ervaring kan nu relatief eenvoudig op grote schaal geopolymeerbeton worden gestort. Dit type beton kan met de gebruikelijke materialen worden verpompt en verwerkt. Voorafgaande aan de stort van de eerste grote betonvloer is nog specifiek gekeken naar het monolitisch afwerken van dit type beton. Dit blijkt eveneens met de gebruikelijke middelen te kunnen. Het tijdstip waarop met afwerken kan worden begonnen kan goed gestuurd worden en kan ook bij lage temperaturen worden beperkt tot minder dan zes uur.

Veel meer over dit onderwerp in Innovatieve materialen nummer 2, april 2015 (ir. E.M.M. Vermeulen MBA, Van Nieuwpoort Beheer B.V.)

Meer over Innovatieve Materialen nummer 2 2015>