Eerste weg met drielaags lignineasfalt


Sinds december bestaat een deel van de Europaweg Zuid in Vlissingen volledig uit ligninehoudend asfalt, deels gemengd met hergebruikt asfalt. Volgens de betrokken partijen gaat het om een wereldprimeur: niet eerder bevatten alle asfaltlagen lignine. Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelde de technologie die dit mogelijk maakte om een groot deel van alle bitumen in de weg te vervangen.
Het onderzoeksproject CHAPLIN XL van de Wageningen Universiteit is bedoeld om bitumen in Nederlands asfalt op grote schaal te vervangen door de natuurlijke bindstof lignine, waarbij wordt samengewerkt met partners uit de productieketen van asfalt. Een van de voordelen van lignine in plaats van bitumen in asfalt is dat de CO2-uitstoot daarmee fors omlaag gaat en het broeikasgas voor lange tijd wordt vastgehouden. Het CHAPLIN-project is onderdeel van een grootschalig onderzoeksprogramma dat is gericht op verduurzaming van de wegenbouw. Opdrachtgever van het stuk weg is North Sea Port. Dit havenbedrijf liet in 2015 de allereerste proefstrook met ligninehoudend asfalt aanleggen op basis van de Wageningse technologie, ontwikkeld in samenwerking met AKC.
Inmiddels liggen er verspreid door Nederland proefstroken met lignineasfalt. Van al deze stroken bevat alleen de toplaag lignine, maar van het stuk weg dat nu door bouwbedrijf H4A is aangelegd, bestaat elke laag uit ligninehoudend asfalt, deels gemengd met hergebruikt asfalt.

Bron: WUR