Dive-under met stenen van bagger

 

Bij Zwolle wordt door het KWS een 700 meter-lange dive-under bekleed met zogenaamde GEOWALL-stenen, gemaakt van gerecyclede bagger. Met een gepatenteerde en door NETICS en TNO ontwikkelde en techniek worden bouwelementen vervaardigd door het samenpersen van lokaal beschikbare grond en/of baggerspecie. De aanleg van de dive-under maakt onderdeel uit van werkzaamheden rondom het spoorknooppunt Zwolle.
Om stenen van lokale bagger of grond te maken, wordt het uitgangsmateriaal ontwaterd, gemengd met andere grondsoorten en met een additief in de vorm van een puzzolaan, meestal zeoliet. Als zeoliet - een aluminosilicaat - in aanraking komt met water, komt er warmte vrij. Daardoor verdampt water en worden elementen in het slib versterkt. Vervolgens wordt het materiaal onder hoge druk in een mal tot een blok geperst. Daarbij ontstaat een steenachtig materiaal dat als constructiemateriaal kan worden ingezet. (Innovatieve Materialen 4 2015).
De stenen die in dit project worden toegepast zijn gemaakt van vrijgekomen grond uit de verdiepte ligging van het spoorknooppunt. In totaal worden zo’n 65.000 stenen aangebracht tegen de 1.30 meter hoge muren van de verdiepte ligging. Naar verwachting is de GEOWALL-muur begin 2021 gereed.

Meer bij KWS>