Bouwen met EPS
DeltaEnergyFlow: Bouwen met piepschuim


2013, mei  - Vorige maand  werd in Wissekerke een woning opgeleverd met wanden van EPS (piepschuim). De woning maakt onderdeel uit van het duurzame bouwproject ‘Natuurlijk Wissenkerke’ De woning maakt onderdeel uit van het duurzame bouwproject ‘Natuurlijk Wissenkerke’. De gemeente Noord-Beveland streeft naar een energieneutrale woonwijk in 2018 en een CO2 -neutrale status per 2030. Het huis werd gebouwd door het Zeeuwse bouwbedrijf De Delta uit Middelburg, die het nieuwe bouwsysteem ontwikkelde onder de naam ‘DeltaEnergyFlow’.


Het gebruik van ‘piepschuim’ maakt, volgens het Middelburgse bouwbedrijf, passief bouwen betaalbaar. Bij passief bouwen wordt een zogenaamd passiefhuis gemaakt, een gebouw dat door isolatie zo min mogelijk verlies aan warmte heeft en bovendien thermisch comfortabel is 1.
Bij het DeltaEnergyFlow-systeem worden in de gevels verdiepingshoge 50 cm dikke EPS-elementen gebruikt. De breedte van de standaard elementen is 1,20 meter. Door de dikte van de elementen en de speciale profilering aan de onderzijde blijven deze na plaatsing staan. Tussen de elementen wordt over de hele hoogte een uitsparing uitgesneden, waarin later van bovenaf een wapeningskorf en beton worden aangebracht. Deze kolommen geven de hele constructie de sterkte en dragen de dakvloer. De EPS-elementen zijn bedoeld als vormgevend element en voor isolatie.
Volgens De Delta heeft EPS belangrijke voordelen. Het is drukvast, heeft een hoge isolatiewaarde (de gevels hebben een Rc-waarde van 10 m2K/W) en is makkelijk verwerkbaar. Bovendien is het bouwsysteem niet duurder dan een traditionele woning.

Bouwen met EPS
De Delta BV>

DeltaEnergyFlow>

DeltaEnergyFlow


1 Passiefhuis

De principes van het passiefhuis zijn bedacht door de Zweedse professor Bo Adamson in de jaren zeventig. De Duitse hoogleraar Wolfgang Feist heeft in 1996 de Passiv Haus Institut in Darmstadt opgericht dat het certificaat ‘passiefhuis’ en het rekenprogramma PassiefHuis ProjecteringsPakket (PHPP) heeft geïntroduceerd.
Een aantal maanden per jaar hoeft een passiefhuis niet actief met een verwarmingsysteem te worden verwarmd. De totale benodigde warmte wordt in die maanden verkregen uit passieve warmtebronnen.
Een passiefhuis moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Een passief gebouw is in de eerste plaats extra goed geïsoleerd.
Als gebouwd wordt in zware materialen als steen of beton is het gewenst de massa van die materialen zo veel mogelijk binnen de isolatie te brengen. Die massa kan warmte opslaan dat stabiliseert de temperatuur in het gebouw. Isolatie aan de buitenkant van het gebouw is daarmee aantrekkelijk bij gebruik van zware bouwmaterialen.
Passieve gebouwen zijn ademend. Door een bijzondere ventilatie-installatie  wordt steeds even veel verse lucht ingebracht als vuile lucht wordt afgezogen.
Een passief gebouw wordt op het zuiden georiënteerd. Afwijken van 20 tot 30 graden van het zuivere zuiden zijn nog toegestaan. De zuidoriëntatie maakt benutting van gratis zonnewarmte in het stookseizoen mogelijk.
Een passief gebouw heeft doorgaans grote ramen aan de zuidkant en veel kleinere ramen aan de noordkant.
Een passief gebouw heeft ook interne zonering. Dat wil zeggen dat ruimten waar warmte gewenst is aan de zuidkant liggen.

Zie ook Stichting Passief Bouwen>