Bioplastics uit rioolwater


Rioolwater en industrieel afvalwater bevatten vaak veel waardevolle stoffen die kunnen worden gebruikt als grondstof voor biobased producten. Dit potentieel wordt op dit moment echter niet of nauwelijks benut wat resulteert in verlies van waardevolle materialen. In het INTERREG NWE-project WOW! wordt voor rioolwater bekeken of duurzame waardeketens voor deze waardevolle stoffen kunnen worden ontwikkeld. Een van de waardeketens die wordt onderzocht is de productie van PHA (polyhydroxyalkanoates), een volledig biologisch afbreekbare bioplastic.
PHA kan worden geproduceerd door bacteriën die vaak al aanwezig zijn in het secundaire slib van rioolwaterzuiveringen. Deze bacteriën kunnen onder de juiste omstandigheden vetzuren omzetten in PHA. Het PHA wordt vervolgens in de bacteriecel opgeslagen als reservestof. De vetzuren die nodig zijn voor de ophoping van PHA kunnen al in rioolwater aanwezig zijn of kunnen worden geproduceerd door het primaire slib van de rioolwaterzuivering gedeeltelijk te vergisten. Bij het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) van Avans Hogeschool wordt in samenwerking met de universiteit van Kaiserslautern en Wupperverbandsgesellschaft für integrale Wasserwirtschaft gekeken hoe de efficiëntie en stabilisatie van dit PHA-productieproces kan worden verbeterd.
In de tweede helft van 2020 wordt samen met Wetsus de extractie van PHA op pilotschaal getest. Het is de bedoeling om hierbij 10 - 20 kg PHA te produceren.

Meer in Innovatieve Materialen nummer 3 2020

Meer op de website van WOW!>