UHSBBetonprijs 2013 voor Duurzame Modulaire UHSB brug

2013, november - Betonprijs 2013 in de categorie 'Betontechnologie' ging dit jaar naar een duurzame modulaire UHSB brug in Rotterdam. In 2011 gaf de gemeente Rotterdam opdracht voor het aanleggen van een UHSB brug aan de Hoekersingel. De brug moest gebruikmaken van de nieuwste groene technologieën (lage CO2 uitstoot) en 100 jaar onderhoudsvrij zijn. Daarbij mocht de brug niet meer kosten dan bestaande brugconcepten. De brug aan de Hoekersingel kent een lengte van 18,9 meter en hiervoor werd minder dan 10 m3 beton gebruikt (C170/200). De werkelijke sterkte van het beton was 240N/mm2. Het dek heeft een gemiddelde dikte van 65 mm. Het bleek onmogelijk voor het uiteindelijke ontwerp een bouwer te vinden (men achtte productie te risicovol), daarom hebben de ontwerpers zelf de productie ter hand genomen. Het uiteindelijke resultaat is een schitterende brug van – volgens de jury van de Betonprijs - onwaarschijnlijke dimensies. Met name de combinatie van ligger en balustrade als één integraal constructief element verdient volgens de jury lof.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Architect: Chris Bosse
Constructeur: FDN Engineering BV (Functional Design NL)
Aannemer: FDN Construction BV

In Civiele Techniek nummer 5/6 2013 verscheen een uitgebreid artikel over de UHSB-brug.
Een PDF van het volledige artikel is op te vragen via  info@innovatievematerialen.nl  o.v.v. de titel van het artikel