B-shore

B-Shore: Nieuwe, afbreekbare oeverbescherming

2010, juni - B-Shore staat voor Biodegradable Shoreline protection (biologisch afbreekbare oeverbescherming). De basis voor B-Shore wordt gevormd door biologisch afbreekbare, draadvormige elementen, Ground Consolidators (GC's). De GC’s haken in elkaar en vormen zo een sterke mat die doorgroeibaar en milieuvriendelijk is. De mat beschermt de leeflaag op de oever tegen erosie door stroming en golven, waardoor water- en oevervegetatie kans krijgen om te wortelen en te groeien. Vissen komen schuilen, fourageren en paaien. Het ontwikkelde concept vormt zo een innovatief en vriendelijk alternatief voor bestaande oeverbescherming met als bijkomende voordelen de lage transportkosten en de afwezigheid van onderhouds- en verwijderingskosten. Witteveen+Bos en Anome Projects hebben samen het concept B-Shore ontwikkeld.

De biologisch afbreekbare GC´s bestaan uit een biocomposiet met drie elementen: een polymeer, vezels en een vulstof.

  • het polymeer is het bindmiddel en vormt een matrix. Voor B-Shore is gekozen voor een afbreekbaar polymelkzuur (PLA). PLA is een thermoplastisch polymeer dat wordt geproduceerd uit hernieuwbare plantaardige grondstoffen zoals maïszetmeel of suikerriet. In een vochtig milieu zal het volledig afbreken tot suikers;
  • de vezels geven het biocomposiet vooral sterkte. Hiervoor worden natuurvezels zoals hennep of jute gebruikt;
  • de vulstof dient vooral voor het regelen van de stijfheid en het soortelijk gewicht. Hiervoor kan een inerte stof zoals bariumsulfaat gebruikt worden of een natuurproduct als kalk (krijt).

B-Shore is volgens de ontwikkelaars niet alleen vanuit ecologisch oogpunt een goed alternatief voor conventionele oeverbeschermingen, maar ook vanuit een economisch perspectief. Door de lage transportkosten en de afwezigheid van onderhouds- en verwijderingskosten concurreren de GC’s met conventionele technologieën zoals geotextielen, bestortingen of steenkorven.

Civiele Techniek nummer 4 2010; auteurs: ir. Philippe Schoonen en ir. Ruud Bouw (Witteveen+Bos)


Meer op de site van W+B>

Filmpje>