AMLoCor
AMLoCor corrosiewerend staal


2014, juli - In funderingstoepassingen, zo ook in maritieme omgevingen, is staal al decennia lang het bouwmateriaal bij uitstek. Met name in kadeconstructies worden stalen damwanden en combiwanden veel toegepast. Eén van de belangrijkste aandachtspunten in het ontwerp en onderhoud hierbij is corrosie. Er wordt dan ook voortdurend getracht om staalconstructies corrosiebestendiger te maken. eenrecente ontwikkeling op dit gebied is AMLoCor, het nieuwe ‘low corrosion’-staal dat door Arcelor Mittal speciaal is ontwikkeld voor maritieme toepassingen.
Het belangrijkste voordeel van AMLoCor is volgens de producent de aanzienlijke vermindering van de corrosie in de ‘laagwaterzone’ en de ‘permanente onderwaterzone’, vooral omdat het buigend moment en de staalspanningen in het algemeen maximaal zijn in de permanente onderwaterzone.

In-situ testen hebben aangetoond dat het verlies van staaldikte bij AMLoCor-staal verminderd is met een factor 3 tot 5, afhankelijk van de zone.
Vergeleken met toepassingen van onbeschermd staal leidt het gebruik van AMLoCor tot aanzienlijke besparingen in gewicht, zodra het dikteverlies door corrosie in de onderwaterzone significant wordt. Bovendien beschermt AMLoCor tegen ALWC (Accelerated Low Water Corrosion). Deze vorm van corrosie is een gevolg van biologische activiteit die een verhoogde corrosie veroorzaakt in de laagwaterzone.

De mechanische eigenschappen van AMLoCor zijn volgens Arcelor Mittal  gelijk aan de normale staalkwaliteiten van damplanken, zodat ontwerpen conform de normale normen (zoals de EN 1993-5:2007) kunnen worden uitgevoerd.

(Een uitgebreid artikel over AMLoCor verscheen in Civiele Techniek 2014; Een PDF van het volledige artikel is op te vragen via info@innovatievematerialen.nl o.v.v. AMLoCor)

Meer op de website van Arcelor Mittal>